om2.jpeg
om2.jpeg

Om


SyskonSKAP
Gottsunda!

SCROLL DOWN

Om


SyskonSKAP
Gottsunda!

 

SyskonSKAP är en kreativ plattform för ungdomar i Gottsunda, som börjar våren 2017 med stöd av Kulturrådet.

Plattformen drivs av konstnärer som under året arrangerar konstnärliga workshops, filmvisningar och samtal i stadsdelen.

Syftet med projektet är att inspirera barn och unga att själva ta kontroll över sin personliga utveckling och roll i samhället. Att växa upp idag innebär att möta världen tidigt. SyskonSKAP vill bidra till en ökad känsla av egenmakt och självförtroende hos unga genom estetiska processer och pedagogiska samtal.


En annan viktig del av projektets syfte är att öka intresset för konst i Gottsunda och minska avståndet mellan professionella konstnärer och ny generationskapare i distriktet. Konstvärlden lider av en brist på perspektiv och dess legitimitet som social aktör skulle öka om flera delar av samhället var representerade. SyskonSKAP verkar för att fler unga från Gottsunda får upp ögonen på kultur som yrkesområde, och att fler Gottsundabor tar plats i konstvärlden

SyskonSKAP är ett samarbete mellan kulturföreningen Shoutout och Konstfrämjandet Uppland och Rädda Barnen.

Projektet är en del av Kreativa platser, Kulturrådets fokus på specifika bostadsområden. Verksamheten drivs av Konstfrämjandet Uppland

loggor.png